top of page

Mehanička obrada

Od skošenja do orbitalnog brušenja

Za optimalnu obradu materijala Rehm BlechTec nudi različite metode mehaničke obrade.

 

Uz optičko usavršavanje materijala, mehanička obrada također jamči sigurno rukovanje izratcima i preciznu integraciju u naknadni proizvod. Materijal postaje otporniji na agresivne utjecaje okoline ili je optimalno pripremljen za daljnje proizvodne korake, kao što je praškasto lakiranje.

 

Nudimo, između ostalog, skošenje, skidanje ivica, bušenje, dekapiranje, orbitalno brušenje i četkanje kako bismo vašim radnim komadima dali savršenu završnu obradu.
 

Strojevi (kosine):

Kuhlmeyer Fasen-Fix tip FF

Assfalg Pneumatski ručni stroj za košenje

Stroj (skidanje ivica):

Lissmac SBM_L1500 stroj za skidanje ivica

Lissmac SBM 1500  stroj za skidanje ivica

Radni prostor:

Maksimalna širina obrade 1500 mm

Strojevi (narezivanje navoja):

div. pneumatski rezač konca sa tronošcem

Strojevi (bušenje):

div. strojevi za bušenje stupova

Mehanička obrada

Primjeri primjene

Optimalno pripremljeni materijali za savršenu završnu obradu.

bottom of page